“กุหลาบ” ไม้ตัดดอกเศรษฐกิจ พืชทางเลือก สร้างรายได้ทั้งปี

22

กุหลาบเป็นไม้ตัดดอกชนิดหนึ่งที่มีการปลูกเป็นการค้าในหลายพื้นที่ กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ในปัจุบันมีแหล่งปลูกที่สำคัญที่มีศักยภาพในการผลิตคุณภาพสูงมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี และกาญจนบุรี เป็นต้น

กุหลาบถือได้ว่าเป็นไม้ดอกที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เพาะปลูกได้ทุกวัน อีกทั้งมีการดูแลที่ไม่ยุ่งยาก สามารถนำมาปลูกเป็นพืชเสริมสลับกับพืชหลักได้ ที่สำคัญตลาดยังให้การตอบรับอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีเกษตรกรหลายคนหันมาปลูกกุหลาบตัดดอกกันมากขึ้นในหลายพื้นที่

แต่จะมีวิธีการปลูก ดูแลกุหลาบให้มีดอกที่ใหญ่ สีสด กลีบหนา กานยาว ตรงตามความต้องการของตลาดได้อย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับการดูแล ซึ่งพี่สุรีย์ เจ๊กพัน เกษตรกรผู้ปลูกกกุหลาบตัดดอก ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จะมาเผยเทคนิคให้ได้นำไปทดลองปลูกกันครับ

วางระบบการผลิต ให้น้ำ ให้ปุ๋ย เก็บจำหน่าย ส่งขายตลาด

พื้นที่ 1 ไร่ พี่สุรีย์ บริหารจัดการว่างแผนการปลูก หากิ่งพันธุ์ที่มีคุณภาพ ความสูงประมาณ 15-20 เซนติเมตร มาปลูกลงหลุมที่มีความกว้าง 15 เซนติเมตร ลึก 10-15 เซนติเมตร โดยแต่ละต้นจะปลูกห่างกันประมาณ 60-70 เซนติเมตร ระหว่างแถวห่างกันประมาณ 150 เซนติเมตร ทำโคนพรวนดินประคองต้นไม่ให้ลม เมื่อเกิดลมพัดแรงๆ

“ใช้น้ำหมักชีวภาพ มาฉีดพ่นให้กลิ่นดอกกุหลาบเปลี่ยนสลับกับการใช้ ส า ร เ ค มี ซึ่งช่วยป้องกัน แ ม ล ง ได้เป็นอย่างดี ส่วนการเร่งดอก ใบ และต้น จะมีฮอร์โมนรกหมูที่ทำขึ้นมาฉีดพ่น ซึ่งสามารถช่วยทำให้สีดอกสด การแตกกิ่งมีปริมาณมากขึ้น ทำให้ได้จำนวนดอกมากถึง 7,000 ดอก /วัน/ไร่ ทำให้ได้ผลที่แตกต่างจากคนอื่นๆ ในละแวกเดียวกัน”

กุหลาบเป็นไม้ดอกชนิดหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญเรื่องการให้น้ำ ต้องบริหารจัดการน้ำให้พอดี น้อยเกินไปอาจจะทำให้ต้นโทรม ใบร่วง มากเกินไปก็จะทำให้รากเน่า เกิดโรคได้ง่าย ดังนั้นพี่สุรีย์จึงใช้ระบบสปริงเกลอร์ ในการควบคุมการให้น้ำ เปิดประมาณ 10-15 นาที/วัน (ช่วงเช้า) ให้วันเว้นวัน เพียงเท่านี้ต้นกุหลาบก็จะให้ผลผลิต มีน้ำหนักดีตลอดทั้งปี

กุหลาบจะเริ่มให้ผลผลิตได้หลักจากผ่านไปแล้ว 2 เดือน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกษตรกรผู้ปลูกรอคอยที่เก็บผลผลิตไปส่งขาย ซึ่งแต่ละวันสามารถเก็บได้ถึง 2 รอบ คือช่วง 08.00 – 09.00 น.(รอบแรก) 12.00 – 13.00 น. (รอบสอง) โดยวิธีการเก็บ จะเด็ดช่วงข้อต่อของขั่ว หรือ ห่างประมาณ 5 เซนติเมตร ซึ่งดอกที่เก็บจะบานประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์

ในแต่ละวัน กิจกรรมของพี่สุรีย์ กับแปลงดอกกุหลาบตัดดอก ใช้เวลาวันละ 2-3 ชั่วโมงช่วงเก็บดอก (เช้า-บ่าย) หลังจากนั้นก็จะมีเวลาเหลือพอที่จะมาเก็บเกี่ยววัชพืช ภายในแปลง โดยที่ไม่ต้องจ้างแรงงานเข้ามาช่วยเพิ่มแต่อย่างไร

การบรรจุจำหน่ายส่งให้กับพ่อค้า พี่สุรีย์จะต้องนำดอกกุหลาบที่เก็บแช่น้ำเปล่าเพื่อเพิ่มน้ำหนักจากนั้นก็จะนำมาคัดแยกเกรด โดยแบ่งออกเป็น 2 เกรด คือ ดอกตูม จำหน่ายร้อยละ 30-40 บาท ดอกบาน จำหน่ายร้อยละ 7-12 บาท โดยจะแพ็กลงถุงพลาสติกที่มีรูระบายอากาศ ถุงละ 100 ดอก ส่งต่อให้กับพ่อค้าได้

“กุหลาบตัดดอก เป็นพืชเสริมที่ไม่ต้องดูแลมาก ใช้แรงงานคนก็น้อย ระยะเวลาการปลูกจนสามารถให้ดอกก็ไม่นาน ตลาดยังมีความต้องการอยู่มาก ทำให้เรามีรายได้ทุกวันนี้ ที่สำคัญเป็นพืชที่ปลูกแล้วดินยังคงความอุดมสมบูรณ์ ตอนนี้เลยคิดจะปลูกเพิ่มอีก 1 ไร่” พี่สุรีย์ กล่าวทิ้งท้าย

สนใจกุหลาบตัดดอก ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสุรีย์ เจ๊กพัน โทรศัพท์ (086) 175-0654


.

ที่มาจาก เทคโนโลยีชาวบ้าน

Facebook Comments