กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน รวมตัวขอขึ้นค่าแรง ผู้ใหญ่บ้านจาก 8000 เป็น 13000 บาท กำนันจาก 10000 เป็น 15000 บาท

275

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ประกาศยุทธการสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ถึงกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนันทั่วประเทศ 2.9 แสนรายร่วมกันเคลื่อนไหว

เพื่อเรียกร้องให้มีการเพิ่มอัตราเงินค่าตอบแทนเต็มเพดานโดยไม่ต้องมีเงื่อนไข การเลื่อนขั้นเงินตอบแทน ที่จะเลื่อนได้ไม่เกินสองขั้น ให้ได้รับการเลื่อนสองขั้นติดต่อกัน หลังจากยื่นหนังสือถึง รั ฐ มนตรีว่าการ ก ร ะ ท ร ว ง มหาดไทย

โดยรับฟังความคิดเห็นจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯทั่วประเทศ ก่อนมีมติให้สมาคมดำเนินการเรียกร้อง ล่าสุดได้แจ้งให้ตัวแทนทั่วประเทศพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อทำตามยุทธการ

นายยงยศ กล่าวว่า ได้กำหนดให้ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ระดับอำเภอยื่นหนังสือเสนอความคิดเห็นในวันที่มีการประชุมประจำเดือนเนื่องจากกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ปราบปราม ย า เ ส พ ติ ด

อำนวยความเป็นธรรมบริการประชาชนโดยเฉพาะเรื่องการประนีประนอมข้อพิพาท เป็นการช่วย รั ฐ บาลประหยัดงบประมาณในกระบวนการยุติธรรมไทย ตั้งแต่ชั้นจับกุมของตำรวจชั้นการสั่งฟ้องของอัยการ

ชั้นการพิจารณาคดีของศาล จนถึงการจำคุกในเรือนจำ จะต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า 5.5 แสนบาทต่อหนึ่งคดี แต่กำนัน

ผู้ใหญ่บ้านสามารถช่วยลดขั้นตอนในกระบวนยุติธรรมได้อย่างน้อยวันละ 75,000 คดีต่อวันต่อ 1 หมู่บ้าน สามารถช่วยลดการใช้งบประมาณของ รั ฐ ได้ถึงวันละ 41.25 ล้านบาท

“ได้แจ้งให้จัดทำป้ายไวนิลหรือป้ายข้อความใส่กระดาษเอ 4 มีข้อความเรียกร้องให้มีการเพิ่มอัตราเงินค่าตอบแทนเต็มเพดานโดยไม่ต้องมีเงื่อนไข กำนันมีฐานเงินค่าตอบแทน 10,000 บาท จะขยับเป็น 15,000 บาทผู้ใหญ่บ้านค่าตอบแทน 8,000 บาท ขยับเป็น 13,000 บาทแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนัน

และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ค่าตอบแทน 5,000 บาท ขยับเป็น 8,000 บาท เนื่องจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำงานคุ้มค่ากว่าค่าตอบแทน ในฐานะเป็นผู้ช่วยดำเนินการได้เสร็จสิ้นทุกภารกิจทุก ก ร ะ ท ร ว ง ที่ผ่านมาถ้าเปรียบเสมือนพนักงานบริษัทก็เปรียบกับพนักงานที่มีคุณภาพดี แต่ค่าจ้างแรงงานน้อยมาก“ นายยงยศ กล่าว

Cr::MGR

ภาพ/ข่าว ศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช

ข่าว ยุทธนะ เตมะศิริ สำนักข่าวทีนิวส์นครศรีธรรมราช

Facebook Comments