ปันน้ำใจให้น้อง เปิดรับบริจาค ชุดนักเรียนชาย หญิง ทั้งเด็กเล็กและเด็กโต สภาพดียังใช้ต่อได้

31

สวัสดีเพื่อนๆชาวเกษตรไทบ้านวันนี้แอดมินขอเป็นสะพานบุญ ส่งต่อความสุขไปถึงน้องด้อยโอกาส ขออรับบริจาค ชุด นร ชาย/หญิง ทั้งเด็กเล็กและเด็กโต รองเท้า นร / กระเป๋า / ผงซักฟอก / ใช้แล้วสภาพดี

#ขอรับบริจาค ชุด นร ชาย/หญิง ทั้งเด็กเล็กและเด็กโต

รองเท้า นร / กระเป๋า / ผงซักฟอก

***** ขอให้สภาพดียังใช้ต่อได้นะครับ *****

กระจาย 10 โรงเรียน

รายละเอียดดังนี้

1.รร.กอมูเดอ 85 คน

2.รร.กลอเซโล 75 คน

3.รร.บุญเลอ 132 คน

4.รร.แม่ตอละ 70 คน ศูนย์เด็ก 24 คน

5.รร.ห้วยกระต่าย 75 คน

6.รร.เครอะบอ 53 ตน

7.รร แม่แคะ/แม่แคะน้อย 54 คน

8.รร.แม่สามแลบ150คน

9.รร.ห้วยกองก๊าด 60คน

10รร.ทิฮือลือ เดกๆ60คน

@แม่ฮ่องสอน

!!! ขอเน้นย้ำนะครับ ขอเป็นสภาพดีใช้ต่อได้ !!
ที่อยู่จัดส่ง >>

พระปลัดวาโย ถาวโร

วัดห้วยสิงห์ ต.แม่ยวม

อ.แม่สะเรียง

จ.แม่ฮ่องสอน 58110

โทร : 093-6759634

Facebook Comments