วิธีการลงทะเบียนรับเงินที่รัฐแจกคนละ 1 พันบาทให้ไปเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ 10 ล้านคนแรก

19619

ข่าวไทบ้านวันนี้ขอเกาะติดมติครม. เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระยะเร่งด่วน “เติมเงินบัตรสวัสดิการฯ-ช่วยเกษตรกรเจอภัยแล้ง-แจกเงิน 1 พันเที่ยวไทย”

วันที่ 20 ส.ค. ศ.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนัก น า ย ก รั ฐ มนตรี แถลงมติคณะ รั ฐ มนตรี (ครม.) เห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่กระทรวงการคลังเสนอ แบ่งเป็น

1.มาตรการบรรเทาค่าครองชีพ (สิงหาคม – กันยายน)

เพิ่มเงินบัตรสวัสดิการฯ 500 บาท

เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในบัตรสวัสดิการฯ 500 เดือน/เดือน

เพิ่มเงินเลี้ยงดูบุตรในบัตรสวัสดิการฯ 300 บาท/เดือน

พักชำระหนี้ให้กองทุนหมู่บ้าน เฉพาะเงินต้นเป็นเวลา 1 ปี

2.มาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยภัยแล้ง (13จังหวัดที่ประกาศภัยแล้ง)

ลดดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้า ธ.ก.ส. เหลือร้อยละ 0.1% ไม่เกิน 300,000 บาท 1 ปี

ขยายเวลาชำระหนี้ให้ลูกค้า ธ.ก.ส. เป็นเวลา 2 ปี

สินเชื่อฉุกเฉินไม่เกิน 50,000 บาท/คน (เฉพาะปีแรก)

ช่วยค่าปลูก (ชาวนา) ไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่

3.มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว (27 ก.ย. – 30 พ.ย.62)

ชิมช้อปใช้ 1,000 บาทต่อคน ให้สิทธิ์ 10 ล้านคนแรก ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย.62 เริ่มลงทะเบียนในเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

นำค่าท่องเที่ยว (ไม่เกิน 30,000 บาท) ขอเงินคืนได้ 15% โดยต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ททท. เช่นเดียวกัน ขอรับเงินคืนได้ตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 62

สรุปประเด็น “ชิมช้อปใช้” 10 ล้านคนแรก ต้องทำยังไง สำคัญอยู่ตรงนี้!

1 ลงทะเบียนเว็บไซต์ ททท. รับสิทธิ์ ตั้งแต่ 23 ก.ย. – 15 พ.ย. 62 (อายุ 18 ปีขึ้นไป, มีบัตรประชาชน)

2 ไม่เกิน 3 วัน ได้รับ sms ยืนยันสิทธิ์หลังลงทะเบียน

3 ดาวน์โหลด แอปฯ “เป๋าตัง” บัญชี g-Wallet

4 หลังได้รับ SMS ภายใน 14 วัน ไปเที่ยวต่างจัีงหวัดที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชนได้เลย (เที่ยวได้ตั้งแต่ 27 ก.ย. – 30 พ.ย. 62)

5 นำค่าท่องเที่ยว (ไม่เกิน 30,000 บาท) ขอเงินคืนได้ 15% ตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS – 30 พ.ย. 62

ขอบคุณที่มา workpointnews

เรียบเรียงเนื้อหาโดย ข่าวไทบ้าน

Facebook Comments