เปิดโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ “ถนนสายโรแมนติก” โอโซนแห่งเมืองกระบี่

19

อ่านเนื้อหาต้นฉบับ

“สวนป่าประชารัฐ”นับว่าเป็นโครงการดีๆที่ภาครัฐให้ความสำคัญ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการป่าในเมือง ป่าในช่อง ป่าโอโซนจังหวัดกระบี่ “สวนป่าประชารัฐ”

เพื่อความสุขของคนไทย ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งตะวันตก ถนนสาย 3 ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐเอกชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมจำนวนมาก

ที่มาภาพ : สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 16

ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ ของทรัพยากรป่าไม้ที่ให้คุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนในด้านต่างๆอย่างมาก จึงให้พัฒนาป่าในเขตเมือง

ที่มาภาพ : สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 16

เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและสร้างความสุขให้ประชาชน ซึ่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่มาภาพ : สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 16

จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดในพื้นที่ ร่วมจัดทำโครงการป่าในเมืองสวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของประชาชนคนไทยขึ้น

ที่มาภาพ : สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 16

ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ มีความสวยงาม ร่มรื่น และเป็นเส้นทาง โครงการท่องเที่ยว และการออกกำลังกาย ตลอดจน การพักผ่อนหย่อนใจ มีการจัดจุดไว้ให้ถ่ายภาพ “ถนนสายโรแมนติกโรด” แห่งนี้ด้วย

อ่านเนื้อหาต้นฉบับได้ที่นี่ https://www.naewna.com/
อ่านเนื้อหาต้นฉบับได้ที่นี่ https://www.naewna.com/
อ่านเนื้อหาต้นฉบับได้ที่นี่ https://www.naewna.com/
อ่านเนื้อหาต้นฉบับได้ที่นี่ https://www.naewna.com/
อ่านเนื้อหาต้นฉบับได้ที่นี่ https://www.naewna.com/
อ่านเนื้อหาต้นฉบับได้ที่นี่ https://www.naewna.com/
อ่านเนื้อหาต้นฉบับได้ที่นี่ https://www.naewna.com/

อ่าน

อ่านเนื้อหาต้นฉบับได้ที่นี่ https://www.naewna.com/

อ่านเนื้อหาต้นฉบับ

Facebook Comments