เกษตรกรไอเดียเจ๋งผลิตดินพร้อมปลูกจากผักตบชวา สร้างรายได้กว่า 4 หมื่นบาทต่อเดือน

478

วันนี้ข่าวไทบ้านจะพาไปพบกับไอเดียเจ๋งของชาวเกษตรกรที่นำสิ่งไร้ค่า เป็นมลภาวะทางน้ำมาทำให้เกิดประโยชน์มากมายกับดินที่ใช้ปลูกพืชกันค่ะ

เกริ่นความเป็นมากันก่อน ผั ก ต บ ชวาถูกนำเข้ามาในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2444 ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยนำเข้ามาจากเกาะชวาในฐานะเป็นไม้ประดับสวยงาม โดยขณะเสด็จประพาสหมู่เกาะอินเดียตะวันออกพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ

เมื่อปี พ.ศ. 2439 สมเด็จพระนางเจ้าฯ ได้ทอดพระเนตรเห็นนางกำนัล ตลอดจนเจ้านายฝ่ายในของสุลต่านเกาะชวาได้ใช้ดอกของพืชชนิดนี้ทัดหู มีความสวยงามของสีม่วงอมฟ้าพร้อมกับมีดอกที่ใหญ่ จึงได้มีรับสั่งให้เก็บ ผั ก ต บ ชวาจำนวน 3 เข่ง เพื่อนำมาปลูกไว้ในประเทศไทย พร้อมกับนำน้ำจากพื้นถิ่นกลับมาด้วยจำนวน 10 ปี๊บ เพื่อไม่ให้ ผั ก ต บ ชวาผิดน้ำ

โดยขณะนั้น ผั ก ต บ ชวาก็เพิ่งถูกนำเข้าไปในเกาะชวาจากเนเธอร์แลนด์เจ้าอาณานิคม โดยแรกเริ่มใส่อ่างดินเลี้ยงไว้หน้าสนามวังสระปทุม ผั ก ต บ ชวาก็เจริญเติบโตงอกงามอย่างมากมาย

ถึงแม้จะเปลี่ยนน้ำแล้วก็เติบโตได้ดีจนออกดอกเพียงระยะเวลาแค่ 1 เดือน และได้ทรงพระราชทานหน่อให้เจ้านายพระองค์อื่นและบรรดาข้าราชบริพารนำไปปลูกด้วย เพียงแค่ 6 เดือน ผั ก ต บ ชวาก็แพร่กระจายพันธุ์จนเต็มวังสระปทุม ต้องนำไปปล่อยทิ้งไว้ที่คลองสามเสนหลังวัง พร้อมกับคลองอื่น ๆ เช่น คลองเปรมประชากร, คลองผดุงกรุงเกษม

ในระยะแรกประชาชนชาวไทยก็ได้ใช้ดอกของ ผั ก ต บ ชวามาทัดหูเพื่อความสวยงามบ้าง แต่หลังจากนั้นไม่นานก็ เ สื่ อ ม ความนิยมลง เหตุเพราะการแพร่กระจายพันธุ์อย่างรวดเร็วนั่นเอง

คลองมหาสวัสดิ์ ตำบลศาลา ย า อำเภอพุทธฆณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นอีกแหล่งที่มีปริมาณต้น ผั ก ต บ ชวามากมาย แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับคนในชุมชน เพราะคนในชุมชนได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาส นำ ผั ก ต บ ชวาที่หลายคนมองว่าไร้ค่า มาแปรรูปเป็นดินผสมพร้อมปลูกจำหน่าย สร้างรายได้

คุณวันชัย สวัสดิ์แดง ประธานกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านศาลาดิน เล่าว่า เนื่องจาก ผั ก ต บ ชวา เป็นปัญหาต่อการสัญจรในคลอง เลยมองเห็นว่าถ้านำมาใช้ประโยชน์ก็น่าจะได้ช่วยกำจัดได้อีกทางหนึ่ง จึงขึ้นป้ายรับซื้อ ผั ก ต บ ชวาตากแห้งในราคากิโลกรัมละ 20 บาท จากนั้น ก็นำมาผสมรวมกับวัสดุอื่น บรรจุถุงเป็นดินพร้อมปลูก สำหรับส่วนผสมประกอบไปด้วย ผั ก ต บ ชวาสับตากแห้ง / แกลบ / ขี้เถ้า / ดินบดผสมขี้วัว ทั้งหมดนี้อย่างละ 1 ส่วน ผสมเข้ากัน

ด้วยคุณสมบัติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุหลากหลายชนิดที่ผสมอยู่ในดิน สามารถนำไปปลูกพืชได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัว ไม้ดอก ไม้ประดับ และยิ่งเป็นไม้ผลจะเจริญเติบโตไวและให้ผลดกมากๆ เลยละครับ

แต่ละเดือน ศูนย์โอท็อปบ้านศาลาดิน ผลิตดินพร้อมปลูกจาก ผั ก ต บ จำหน่ายให้กับคนในพื้นที่และพื้นที่ไกลเคียงเดือนละ 4,000 ถุง ทำรายได้เข้ากลุ่มไม่น้อยกว่า 40,000 บาทต่อเดือน

สำหรับใครที่สนใจอ ย า กจะมาเรียนรู้ด้วยตนเอง ก็สามารถมากันได้ที่ศูนย์โอท็อปศาลาดิน หรือติดต่อสอบถามไปได้ที่ โทรศัพท์ (081) 498-6340

ข้อมูลต้นฉบับ

ติดตามเราได้ที่ ข่าวไทบ้าน

Facebook Comments