เลี้ยงกบพื้นเมืองแนวใหม่ ขยายพันธุ์นอกฤดู 3 เดือนรายได้เกือบแสนต่อปี

53

อาจารย์สมเกียรติ์ พั น ธุ์ ปลา ถ่ายทอดสู่นักศึกษา มหาวิท ย า ลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ลำปาง และผู้สนใจทั่วไป

โดยเริ่มต้นจากหาซื้อที่ดินนาเพื่อขุดเป็นบ่อเพื่อจะเลี้ยงกบ มีเกษตรกรข้างเคียงบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเลี้ยงกบในนาข้าว พร้อมกับสร้างบ่อปูนซีเมนต์บนพื้นราบใกล้เคียง ในพื้นที่ 2 งาน ขอซื้อ พั น ธุ์ กบจากนักศึกษา ทดลองเลี้ยงจนประสบผลสำเร็จ ในปี 2551 จึงเริ่มข ย า ยพื้นที่ฟาร์มออกไปเป็น 1 ไร่เศษ สร้างบ่อปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้นอีก รวมเป็น 23 บ่อ บ่อดิน 16 บ่อ

อาจารย์สมเกียรติ เล่าต่อว่า การเลี้ยงกบนั้นจะใช้กบนาพื้นเมือง หรือกบจาน เพราะคนนิยมบริโภคมากกว่ากบ พั น ธุ์ อื่น

วิธีการเลี้ยงง่าย การเลี้ยงกบให้ประสบผลสำเร็จนั้น หลังจากผสม พั น ธุ์ กบเสร็จแล้ว จะต้องนำลูกอ๊อดลงเลี้ยงในบ่อดินที่มีระดับน้ำประมาณ 30-40 เซนติเมตร เป็นเวลา 15 วัน

เพื่อให้ลูกอ๊อดมีการพัฒนาการได้เร็ว ไม่ต้องถ่ายน้ำในบ่อดิน จากนั้น 15 วัน แล้วจึงย้ายลูกอ๊อดมาเลี้ยงไว้ในบ่อซีเมนต์ มีระดับน้ำ 5-7 เซนติเมตร พร้อมกับหาวัสดุมาวางไว้ในบ่อ จะเป็นเศษไม้ ทางไม้ไผ่ ฯลฯ

ในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่เกษตรกรทำนา ลูกกบจะหา ย า ก จึงมีราคาแพงกว่าปกติ ผู้ที่ซื้อไปเลี้ยงจะใช้เวลาเพียง 3 เดือน ก็สามารถจับขายได้ ตามปกติแล้ว การข ย า ย พั น ธุ์ ตามธรรมชาตินั้น กบจะผสม พั น ธุ์ ปีละครั้ง

แต่ที่คณะประมง มทร. ล้านนา ลำปาง ได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมไฟฟ้า สร้างถังพลาสติกสีดำ ภายในถังจะมีระบบส่งน้ำแบบพ่นหมอก ติดตั้งหลอดไฟฟ้า จำนวน 6 ถัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการข ย า ย พั น ธุ์ นอกฤดู หรือทำการข ย า ย พั น ธุ์ กบให้เร็วขึ้น จะช่วยให้มีกบจำหน่ายก่อนที่กบในธรรมชาติจะเข้าสู่ตลาด

ทั้งนี้ อาจารย์สมเกียรติ์ ยังได้เชิญชวนให้เกษตรกรเลี้ยงกบพื้นเมืองให้มากขึ้น หรืออาจจะทดลองเลี้ยงปลาหลายชนิดจะมีรายได้มากกว่าทำนา

หากทำนาข้าว ใช้เวลาประมาณ 4 เดือน ได้ผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 800-1,000 กิโลกรัม จะมีรายได้ประมาณ 10,000-20,000 บาท หากเลี้ยงกบขาย พั น ธุ์ กบ ในบ่อขนาด 6×12 เมตร ได้ลูกกบเฉลี่ย ประมาณ 50 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 300 บาท จะได้เงิน 15,000 บาท

สำหรับสมาชิกที่ได้ซื้อ พั น ธุ์ พั น ธุ์ ปลา พั น ธุ์ กบ ไปจากฟาร์มสมเกียรติ พั น ธุ์ ปลา จะได้รับการติดตาม ให้คำแนะนำถึงฟาร์มทุกขั้นตอน และในขณะนี้อาจารย์สมเกียรติ์กำลังจัดทำหนังสือแนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำแนวใหม่

เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา มหาวิท ย า ลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ลำปาง และประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้นำไปศึกษาและสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

คณะวิศวกรรมไฟฟ้าคิดค้นระบบการผสม พั น ธุ์ กบนอกฤดู จากแนวทางส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรายอื่น นำไปส่งเสริมการเลี้ยงเป็นอาชีพที่ทำรายได้เป็นอย่างดี มีรายได้แน่นอน

จึงได้รับความสนใจจากผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เข้ามาติดตามชมถึงฟาร์ม อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจาก นายอำพล จินดาวงศ์ ประมงจังหวัดลำปาง ให้คำแนะนำทุกขั้นตอน สนใจศึกษาดูงานฟาร์มสมเกียรติ์ พั น ธุ์ ปลา

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ 086-730-2101 หรือสอบถามและติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ที่ Face book : Takushi Tanta

ขอบคุณที่มา เทคโนโลยีชาวบ้าน

เรียบเรียงโดย ไทบ้านออนไลน์

Facebook Comments